Brf Gärdeshöjden
Bäst på Gärdet

Mäklarinformation

Utskriftsversion

Välkommen till vår informationssida för mäklare, här finns grundläggande information om vår förening. För ytterligare information ber vi dig kontakta föreningens styrelse: Kontaktinformation.

______________________________________________________________________________________

Observera att korrektheten eller tillförlitligheten av den information och dokument som görs tillgängliga på den här sidan inte på något sätt kan garanteras av föreningen. I den mån någon mäklare, säljare eller köpare helt eller delvis lägger någon vikt vid informationen eller dokumenten måste den eller dessa i varje enskilt fall verifieras av parterna.

______________________________________________________________________________________

 

 

Avgifter (planerade förändringar)
Här publiceras kommande avgiftsförändringar om sådana har beslutats.

 

Barnvagns- och rullstolsförråd

Finns i fastigheten. Varje hus har ett eget barnvagnsförråd.

 

Bostadsrättsförsäkring

Bostadsrättstilläggsförsäkring som normalt tillkommer för en hemförsäkring ingår INTE i föreningens försäkring. Fr o m 1 september 2017 är medlemmarna därför skyldiga att teckna eget bostadsrättstillägg via sin hemförsäkring.

 

Internet

Alla lägenheter är anslutna via fiber hela vägen (100/100). Varje medlem tecknar själv avtal med Ownit som tillhandahåller tjänsten. Internet är inkluderat i avgiften. I lägenheterna finns en fiber till koppar omvandlare samt panel för nätverkskablarna till uttag i samtliga rum.

 

Cykelförråd

Finns i fastigheten. Varje hus har ett eget cykelförråd.

 

Föreningens omfattning

Föreningen äger fastigheten Smyrna 6. Förutom marken äger föreningen de fem punkthus som byggdes under åren 2002-2004 (gatuadrrsserna adress Sandhamnsgatan 22, 26, 30, 32 och 34). I föreningens hus finns 119 lägenheter och två lokaler.

 

Föreningslokaler

Föreningen har inga allmänna lokaler såsom hobbyrum eller liknande.

 

Förråd

Till varje lägehet finns ett förråd.

 

Garage

Garage med 60 bilplatser i fastigheten. Garaget kan enbart diponeras av boende i föreningen och kostar 1237 kr/mån. I nuläget står tre personer i kö för garageplats (2017-09-15). Kötiden kan variera mycket, men uppskattningsvis mellan 2-4 månader per köplats beroende på omsättning.

 

Grovsopor

Föreningen har soprum för hushållsavfall och grovsopor med källsortering.

 

Handläggningstid vid överlåtelse

Ca 2 veckor.

 

Husens färdigställande

Våra fem hus färdigställdes för inflyttning under oktober 2004 - april 2005. Husen är ritade av Södra Bergen Arkitekter och de är byggda av NCC.

 

Hushållsel

Föreningen upphandlar el kollektivt vilket ger medlemmarna ett fördelaktigt pris. Fast avgift är 56kr per månad. Utöver det debiteras faktisk förbrukning till självkostnadspris via avin.

 

In- och utträdesansökan

Skickas till ekonomiska förvaltaren. Se Överlåtelserutin.

 

Juridisk person

Godkänns inte.

 

Kreditupplysning

Föreningen tar alltid kreditupplysning på blivande medlemmar.

 

Lägenhetsnummer

Varje lägenhet i Brf Gärdeshöjden har två olika lägenhetsnummer. Båda dessa ska skrivas ned i köpeavtalet.

 

Mäklarbild

För att underlätta vårt arbete och för att påskynda den kommande hanteringen av medlemsansökan ber vi dig kontakta vår ekonomiska förvaltare för att få ut mäklarbilden. För att lämna ut mäklarbilden behöver vi en fullmakt från medlemmen. Fullmakt finns för nerladdning längre ner på denna sida. Tecknad fullmakt skickas till ekonomiska förvaltaren.

 

Porttelefon

Entréerna har porttelefon med kamera och vid entréerna finns en tavla med porttelefonnumer som medlemmen själv väljer om hon vill finnas med på.

 

Stadgar

Finns för nerladdning längst ner på sidan.

 

Teknisk och ekonomisk förvaltning

Föreningen köper all förvaltning av externa leverantörer.

 

Telefon

Varje rum, undantaget våtrum, har telefonjack. Det är möjligt att installera två abonnemang, separata nummer.

 

TV

ComHem är leverantör av såväl analoga som digitala sändningar. Grundutbudet ingår i årsavgiften. För aktuell information om grundutbudet hänvisar vi till ComHem (länken öppnas i nytt fönster) Ange postnummer 11540 samt Sandhamnsgatan 26 i sökfälten.

 

Tvättstuga

I föreningen finns tre tvättstugor som bokas på bokningstavlor med cylinder.

 

Vatten och värme

Kostnad för vatten och fjärrvärme ingår i årsavgiften.

 

Årsredovisning

Finns för nerladdning nederst på sidan.

 

Äkta förening

Brf Gärdeshöjden är en äkta förening.

 

Ändamål

Lägenheterna ska användas som permanentbostad.

 

Överlåtelse- samt pantsättningsavgifter

För arbete med överlåtelse av bostadsrätt får överlåtelseavgift tas ut med 2,5% av prisbasbeloppet enligt lagen om allmän försäkring. Köparen svarar, enligt stadgarna, för att överlåtelseavgiften betalas.

 

För arbete med pantsättning av bostadsrätt tas en pantsättningsavgift ut med 1% av prisbasbeloppet enligt lagen om allmän försäkring. Pantsättningsavgift betalas av pantsättaren. 

 

 


 

Ekonomisk förvaltare

ISS Facility Services AB

Hyresavdelningen, Fastighetsekonomi

Box 307

751 05 Uppsala

 

Hyror-EkonomiCenter@se.issworld.com

telefon: 018 - 66 01 94

telefax: 018 - 66 01 72 

 

Angående lägenhetsvisning på Sandhamnsgatan 22-34, så gäller följande:

  1. Mäklaren får bara ställa upp dörren i det hus det är visning på.
  2. Mäklaren kontaktar mäklaransvarige innan visning och informerar om tid, plats och datum för visningen. Kontaktinformation hittar du under kontaktformulärfliken.